Result - Sem VIII (May 2019)

Rank Name of Student CGPA
1 SHAIKH ALIZA KHURSHID AHMED NASRIN 9.38
2 NEREKAR SHADAB 9.23
SIDDIQUI RUBINA
THORAT RHUTUJA
3 SAYED KHADIJA SALIM FARHA 9.08
NAIK RUSHIKESH
SHAIKH RIYAZ
MITTHA NEEDA MOHD SAEED SAIRA
MULLA MEHVISH